Política de qualitat

La nostra empresa duu a terme un sistema de gestió de qualitat d’acord amb els requisits de la norma ISO 9001:2015 i els requisits legals i reglamentaris que ens afecten.
Després de valorar el context en què estem immersos i les necessitats i expectatives dels nostres clients, podem dir que el nostre abast és:

“Comercialització i tall d’acers al carboni, acers especials, aliats i inoxidables, oferta que completa amb foses perlítiques i aliatges no fèrrics”.

Aquest any, l’objectiu proposat per direcció és la SATISFACCIÓ DEL CLIENT.

Per aconseguir satisfer plenament els nostres clients, i lluitant per una millora contínua, primer hem de tenir, entre empleats i direcció, les bases satisfetes següents:

 • Formar-nos sobre els nostres productes per conèixer la posterior aplicació segons les necessitats dels clients.
 • Examinar i oferir productes de la millor qualitat.
 • Mantenir un bon clima laboral entre companys.

Pel que fa a la confiança amb els clients, desitgem mantenir:

 • Respecte als clients.
 • Tracte amable cap als clients.
 • Ser transparents.
 • Complir amb les nostres promeses.
 • Hem de ser conscients i reconèixer els nostres errors.
 • Ser propers als nostres clients.
 • Oferir-los suport.
 • Escoltar les opinions i idees dels nostres clients.
 • Ajudar els clients davant de qualsevol problema.
 • Assessorar, recomanar i/o suggerir sobre els nostres productes.
 • Posar-nos en la posició del client per entendre la seva situació.
 • Conèixer les necessitats dels nostres clients i anticipar-nos a elles.

Pretenem crear una base de confiança per ambdues parts.

Gerent d’Aceros del Vallès, SL
La Llagosta, 18 de gener del 2022