Acers al carboni

Acers no aliats les propietats bàsiques depenen del contingut de carboni.

Adequats per a la fabricació de peces base, estructurals i components que normalment no requereixen tractament tèrmic posterior.

S'estan mostrant 2 resultats